Tag: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

ผู้ป่วย โรคซึมเศร้า กับการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำให้กำลังใจผู้ป่วย โรคซึมเศร้า กับการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำให้กำลังใจ

 โรคซึมเศร้า จะเป็นปัญหาทางสุขภาพเจ็บ ที่ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะที่จะแสดงออกให้เห็นถึงการไม่มีความสุข ภาวะความเครียด ซึ่งอาจส่งผลไปถึง การกระทำที่ไม่เหมาะสมทั้ง ทางด้านของความรุนแรง ต่อบุคคลรอบข้าง หรืออาจส่งผลต่อการกระทำที่มีผลกระทบต่อตัวของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่อาจลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกาย หรือการทำร้ายตัวเอง โดยทั่วไปแล้วการที่เราพบผู้ที่ประสบปัญหาในส่วนนี้ การดูแลความงาม ดูแลผิวกาย ควรแนะนำการเข้ารักษาสุขภาพจิต หรือคุณหมอเฉพาะทาง ที่จะมีการจัดยาที่เหมาะสมให้รับประทานในกรณีที่เราหากประสบพบเจอ หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกันกับผู้ป่วย โรคซึมเศร้าและกำลังมีภาวะ ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายอยู่เราจึงควรให้คำแนะนำควรให้กำลังใจ ...

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า

รู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวลรู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล โดยเฉพาะคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันของการทำงาน หรือคนที่มีปมทางด้านจิตใจจากการที่ถูกทำร้ายจากคนรอบข้างมาตั้งแต่เด็กและยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาที่อีกไม่นานก็หายไปหรือตอนนี้เราเข้าสู่อาการซึมเศร้าแล้ว ครั้งนี้เราได้นำระดับขั้นความเครียดทั้ง 4 ระดับที่ทำขึ้นโดย สสส. หรือกรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้คนที่กังวลได้ลองพิจารณาอาการของตัวเองหรือคนรอบข้างดู เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ที่หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาหรือไม่ ? ระดับที่ 1 – รู้เท่าทันตัวเอง แค่เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า? เครียดแต่ยังมีสติอยู่ ...