Tag: สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

โควิด-19 ต้นเหตุของปัญหา สุขภาพจิต ของคนทั่วโลกที่มากขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่าโควิด-19 ต้นเหตุของปัญหา สุขภาพจิต ของคนทั่วโลกที่มากขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่า

สุขภาพจิต ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของคนเราไม่ได้เพิ่งเป็นปัญหาแต่มีมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ใครหลายคนมักมองข้ามปัญหาเหล่านี้และทำเหมือนกับว่าเราปกติและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดที่อาจลุกลามเป็นปัญหาทางจิตได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกก็สร้างความกังวลให้กับผู้คนมากขึ้นและสร้างปัญหาทางสุขภาพจิตให้กับคนเรามากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมีดังนี้ โควิด-19 ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตของคนทั่วโลกที่มากขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่า โควิด-19 สร้างความกังวลให้กับผู้คนมากขึ้น และยังสร้างปัญหาทาง สุขภาพจิต ให้กับคนเรามากขึ้น 1. กังวลกับเรื่องปัญหาสุขภาพ ทุกคนต่างกังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด ทำให้ต้องหันมาดูแลสุขภาพอย่างหนัก และใส่มาสป้องกันเชื้อโรค ซึ่งการกระทำเหล่านี้ทำให้ผู้คนเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง ...

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า

รู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวลรู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล โดยเฉพาะคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันของการทำงาน หรือคนที่มีปมทางด้านจิตใจจากการที่ถูกทำร้ายจากคนรอบข้างมาตั้งแต่เด็กและยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาที่อีกไม่นานก็หายไปหรือตอนนี้เราเข้าสู่อาการซึมเศร้าแล้ว ครั้งนี้เราได้นำระดับขั้นความเครียดทั้ง 4 ระดับที่ทำขึ้นโดย สสส. หรือกรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้คนที่กังวลได้ลองพิจารณาอาการของตัวเองหรือคนรอบข้างดู เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ที่หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาหรือไม่ ? ระดับที่ 1 – รู้เท่าทันตัวเอง แค่เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า? เครียดแต่ยังมีสติอยู่ ...