กระชายขาวและฟ้าทะลายโจรสามารถช่วยป้องกันโรค โควิด-19