Day: July 18, 2023

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก มีพาหะมาจากยุงลาย โรคนี้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคไข้เลือดออก มีพาหะมาจากยุงลาย โรคนี้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรง

Maurice Coleman 0 Comments 12:14 pm

ในช่วงฤดูฝน แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะมีมากขึ้น ทำให้เป็นบ่อเกิดของลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก ส่งผลให้เกิด โรคไข้เลือดออก ซึ่งมีพาหะมาจากยุงลาย โรคนี้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก เมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออก หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปดูว่าอาหารฟื้นฟูร่างกายที่ควรรับประทานมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย ดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เมื่อหายป่วยจาก โรคไข้เลือดออก  ปัญหาสุขภาพ ของคนเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูฝนกำลังมา แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมีเพิ่มมากขึ้น เป็นบ่อเกิดของ ...