Day: September 1, 2022

เคล็ดลับการรักษาจิตใจ

เคล็ดลับการรักษาจิตใจ เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้าย ให้กลับมาดีขึ้น เคล็ดลับการรักษาจิตใจ เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้าย ให้กลับมาดีขึ้น 

Namwarn 0 Comments 8:39 am

   เคล็ดลับการรักษาจิตใจ ชีวิตของคนเรานั้น พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ว่า จะต้องเผชิญกับความทุกข์ และความสุขเป็นของที่คู่กัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีความสุขไปตลอดชีวิต และก็ไม่มีมนุษย์คนใดจะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นเดี๋ยวกัน ในตอนนี้เรามีความสุข ไม่ว่าจะได้งานใหม่ ได้แต่งงาน ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ และอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่ทำให้มีความสุขนั้น จิตใจก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อวันที่เราจะต้องพบเจอกับเรื่องราวความทุกข์ ตอนนี้แหละที่สภาพของจิตใจ การดูแลความงาม จะเริ่มมีอาการเกิดขึ้น และส่งผลแพร่กระจายไปยังสุขภาพร่างกาย ...