Day: September 21, 2020

แชมพู Faris Yawaname

รีวิว แชมพู Faris Yawaname ของมันต้องมีเพื่อสุขภาพหนังศีรษะที่แข็งแรงรีวิว แชมพู Faris Yawaname ของมันต้องมีเพื่อสุขภาพหนังศีรษะที่แข็งแรง

Sai 0 Comments 1:34 pm

แชมพู Faris Yawaname หากใครที่มีปัญหาหนังศีรษะมีปัญหา ไม่ว่าจะอาการคันศีรษะจนเราต้องเกาแรง ๆ มีผมคันหงิก ๆ ค่อนข้างเยอะ ผมมีความมันเยิ้มชัดเจน หรือบางทีมีรังแคมากจนลอกออกเป็นขุยมา ทำให้ขาดความมั่นใจมาก หรือหากใครที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายที่ต้องมีการเสียเหงื่อบ่อย มักจะเกิดอาการคันหนังศีรษะ (คันยิบ ๆ ทุกทีที่เหงื่อออก) จะมาแนะนำแชมพูสูตรใหม่นำเข้าจากญี่ปุ่น ที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์กับผิวหนังของคนเอเชียโดยเฉพาะ ที่ควรเป็น ...