วิธีเก็บ น้ำสะอาด ไว้ใช้ ในช่วงยามเวลาน้ำขาดแคลน หรือสภาวะน้ำท่วม


วิธีเก็บ น้ำสะอาด

ขอแนะนำ วิธีเก็บ น้ำสะอาด ในปัจจุบันจากสภาวะปัญหาน้ำหลาก น้ำท่วม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน พายุลมมรสุม ที่มีการเคลื่อนตัวมาจากในหลาย ๆ พื้นที่จนในปัจจุบัน เราจะพบได้ถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อน จากในหลายพื้นที่ หรือมีน้ำท่วมกันเป็นเวลานาน ด้วยปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะไม่ส่งผลดี ที่จะทำให้เราไม่สามารถหาน้ำสะอาดมารับประทานได้ วันนี้เราจึงจะมีคำแนะนำที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำน้ำสะอาดไว้ใช้ยามขาดแคลน

วิธีเก็บ น้ำสะอาด

คำแนะนำ วิธีเก็บ น้ำสะอาด มาใช้เพื่อการอุปโภคในยามจำเป็น

  • จากในขั้นตอนแรกให้ทำ น้ำสะอาดจากการกักเก็บน้ำ ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน หรือ บริเวณที่มีน้ำไหลเวียนไม่มีน้ำเน่าเสีย หรือมีกลิ่นเหม็น ทั้งยังจะต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลจากบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ ห้องส้วม นำมาบรรจุเอาไว้ในถัง หรือภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำได้โดยตรง
  • หลังจากนั้นเว็บ การดูแลความงาม และผิวกาย ขอแนะนำจึงเริ่มทำการคัดกรองนำสิ่งเจือปน ที่มีอยู่ในน้ำในขณะนั้นออก ทั้งเศษ ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืช หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ
  • ในลำดับต่อมา ให้ใช้สารส้ม ทำการจุ่มลงไปในน้ำที่ท่านได้ทำการจัดเตรียมเอาไว้ ให้มีความลึกอยู่โดยประมาณ 2 ใน 3 ของความลึกของน้ำจากภาชนะที่ท่านใช้บรรจุ
คำแนะนำ วิธีเก็บ น้ำสะอาด
  • จากนั้นให้มีการกวน หรือ วนสารส้ม เป็นวงกลมให้เกิดการละลายของสารส้ม ในช่วงแรกที่เริ่มกวนถ้าเกิดมีปริมาณตะกอนที่สูงขึ้นนั้น จึงให้เราลดระดับความเร็วในการหมุนวน หรือควรกวนจนพบหินตะกอนที่มีขนาดใหญ่รวมกลุ่มกัน ให้ทำการหยุดกวน แล้วตั้งสารส้มทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ให้เกิดการจับตัว และตะกอนจะได้ตกลงสู่ก้นภาชนะที่ท่านบรรจุน้ำ
  • เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้ท่านทำการตักน้ำที่อยู่บริเวณส่วนบนที่มีความใส อาจใช้วิธีการกาลักน้ำ หรือการตักน้ำ ซึ่งจะต้องใช้ความเบามือ เพื่อไม่ให้เกิดการขุ่นมัวของตะกอนจากเบื้องล่าง
  • เมื่อท่านได้น้ำ ที่ได้ผ่านกระบวนการกวนสารส้มมาเป็นที่เรียบร้อย ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะที่ท่านเตรียมเอาไว้ จึงทำการหยดคลอรีนน้ำอยู่ที่ 2% ในปริมาณ 1 หยดต่อจำนวนน้ำ 1 ลิตร ให้ทิ้งพักไว้ในระยะเวลา 30 นาที โดยการที่เราใส่คลอรีนละลายลงไปในน้ำนั้น เพื่อให้เกิดการฆ่าเชื้อโรค การดื่มน้ำ ให้เพียงพอต่อร่างกาย ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ได้กันนั่นเอง
วิธีเก็บ น้ำสะอาด ไว้ใช้

จากขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราได้แนะนำให้ท่านได้ทราบไปนั้น จะเป็นคำแนะนำในการทำ น้ำสะอาด มาใช้เพื่อการอุปโภค ซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในการบริโภค โดยเราจะสามารถนำมาใช้ในการซักล้าง ใช้ในการอาบน้ำชำระล้างหรือการซักผ้า จึงจะเป็นการดีที่สุดทางด้านของ น้ำสะอาดควรจะทำการบริโภคน้ำบรรจุขวด จึงจะมีความปลอดภัยที่ดีกว่า