Tag: เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า

รู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวลรู้เท่าทันตัวเองแค่ เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า กับปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล

เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตที่ใครหลายคนกังวล โดยเฉพาะคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันของการทำงาน หรือคนที่มีปมทางด้านจิตใจจากการที่ถูกทำร้ายจากคนรอบข้างมาตั้งแต่เด็กและยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาที่อีกไม่นานก็หายไปหรือตอนนี้เราเข้าสู่อาการซึมเศร้าแล้ว ครั้งนี้เราได้นำระดับขั้นความเครียดทั้ง 4 ระดับที่ทำขึ้นโดย สสส. หรือกรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้คนที่กังวลได้ลองพิจารณาอาการของตัวเองหรือคนรอบข้างดู เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ที่หลายคนเกิดความสงสัยในตัวเองว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นแค่ความเครียดธรรมดาหรือไม่ ? ระดับที่ 1 – รู้เท่าทันตัวเอง แค่เครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า? เครียดแต่ยังมีสติอยู่ ...