Tag: วิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด

วิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด

วิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด เมื่อกลับบ้านควรปฏิบัติตัวอย่างไรวิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด เมื่อกลับบ้านควรปฏิบัติตัวอย่างไร

วิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด ในปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนที่เข้าสู่ระบบการรักษาเป็นจำนวนมากและหายป่วยได้กลับ ไปพักอาศัยที่บ้านเพื่อพักฟื้นและ เตรียมตัว กลับไปใช้ชีวิตตามปกติซึ่งโควิด- 19 จะมี อาการต่างๆที่ไม่คุ้นเคยดังนั้นเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านควรจะทำตัวอย่างไรเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เต็มที่ คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตัวหลังติดโควิด ควรจะป้องกัน และดูแลตัวเองอย่างไร ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ตามเดิมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19แล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วควรจะ พักฟื้นเพื่อดูอาการอย่างน้อยอีก 14 วัน และตรวจเชื้อซ้ำว่าพบเชื้ออยู่ในร่างกายหรือไม่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในระหว่างที่พักฟื้นอยู่บ้านควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและแยกกักตัว ...