Tag: ลิ้นมีลักษณะแดงผิดปกติ

ลิ้น

ลิ้น อวัยวะที่สามารถบ่งบอกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับเราได้ลิ้น อวัยวะที่สามารถบ่งบอกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับเราได้

 ลิ้น เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในปาก หน้าที่ของลิ้นจะทำการคลุกคล้าอาหารให้เข้ากัน แล้วดันอาหารเหล่านั้นลงสู่ลำคอ ช่วยในการพูด และให้เราได้รับรู้รสชาติของอาหาร ซึ่งเวลาที่เราไม่สบาย แล้วต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล เคยสังเกตกันหรือเปล่าว่า คุณหมอจะตรวจโรคของเรา การดูแลความงาม ด้วยการให้เรานั้นแลบลิ้นออกมาก่อน  นั้นก็เพราะว่าเวลาที่เราเกิดไม่สบาย ร่างกายจะมีความผิดปกติ ลิ้นเป็นตัวรับสัญญาณของร่างกายได้อย่างชัดเจน นี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม คุณหมอเวลาตรวจโรคมักจะตรวจสอบที่ลิ้นก่อนเป็นอันดับแรก เรียนรู้ความหมายของลักษณะ ลิ้น ที่กำลังบอกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ...