Tag: ลดน้ำหนักแบบคีโต

ลดน้ำหนักแบบคีโต

ไม่ใช่แค่น้ำหนักลด !! 4 ประโยชน์ที่จะได้รับหาก ลดน้ำหนักแบบคีโต น่าสนใจมาก ๆไม่ใช่แค่น้ำหนักลด !! 4 ประโยชน์ที่จะได้รับหาก ลดน้ำหนักแบบคีโต น่าสนใจมาก ๆ

ลดน้ำหนักแบบคีโต ที่ปัจจุบันวิธีการลดน้ำหนักมีมากมาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทบไม่ต่างจากเทรนด์แฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารคลีน สูตรการอดอาหารแบบ IF และการลดน้ำหนักแบบคีโต ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักที่เน้นกินอาหารไขมันสูง รองมาด้วยโปรตีน แต่ลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลให้เหลือปริมาณที่น้อยมาก ๆ ซึ่งนั่นจะทำให้ร่างกายปรับตัว โดยดึงเอาพลังงานจากไขมันทั้งจากพืชและสัตว์ที่กินเข้าไปใช้แทนพลังงานจากแป้ง ลดน้ำหนักแบบคีโต ที่ดึงเอาพลังงานจากไขมันทั้งจากพืชและสัตว์ที่กินเข้าไปใช้แทนพลังงานจากแป้ง และเนื่องจากร่างกายต้องดึงพลังงานจากไขมันโดยตรง จึงทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากในหมู่คนที่ต้องการลดน้ำหนัก แต่ .. ...