Tag: ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า กับสัญญานเตือนที่กำลังครอบงำจิตใจเราอยู่ ทำให้ความเศร้านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆภาวะซึมเศร้า กับสัญญานเตือนที่กำลังครอบงำจิตใจเราอยู่ ทำให้ความเศร้านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

               ภาวะซึมเศร้า มันเป็นอาการที่ใครบางคนก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเป็นโรคนี้อยู่ เพราะมันจะค่อย ๆ ซึมซับและครอบงำจิตใจเราไปเรื่อย ๆ เหมือนเป็นการสะสมทีละเล็กทีละน้อย เมื่อมีเรื่องบางอย่างมากระทบจิตใจของเรา ซึ่งในยุคปัจจุบันเองก็พบกับผู้คนที่มีภาวะซึมเศร้านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ในบางครั้งตัวเราเองก็แน่ใจว่าเป็นหรือมีภาวะซึมเศร้าอยู่ภายในตัวเราไหม ภาวะซึมเศร้า คนที่เป็นก็มักจะไม่ค่อยรู้ตัวสักเท่าไร จนมันเริ่มมีอาการหรือสัญญานเตือนบางอย่างออกมา                เพราะปัจจัยการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ต่างก็เหมือนถูกเร่งรัดและกดดันมากขึ้นเกือบจะเท่าตัว อย่างเด็กเล็ก ๆ ...