Tag: การรักษา โรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด แก้ได้ด้วยการกินตำแยแมวไม้ล้มลุกที่สามารถพบได้ทั่วไปโรคหอบหืด แก้ได้ด้วยการกินตำแยแมวไม้ล้มลุกที่สามารถพบได้ทั่วไป

          โรคหอบหืด ( asthma ) เกิดจากการอักเสบของหลอดลมทำให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไวขึ้นกว่าปกติ  ซึ่งโรคหอบหืดกำเริบเกิดได้จาก 2 ปัจจัย  ได้แก่ -ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  เช่น  การไปสัมผัสหรือเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารก่อภูมิแพ้  การต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เย็น  การออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไป   การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  การเกิดความเครียด  มีภาวะกรดไหลย้อน  เป็นต้น -ปัจจัยทางพันธุกรรม  ...