Tag: การดูแลตัวเองถ้า ป่วยเป็นโควิด

ป่วยเป็นโควิดควรกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างไร

หาก ป่วยเป็นโควิดควรกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างไร ให้ปลอดภัยในการดูแลตัวเองหาก ป่วยเป็นโควิดควรกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างไร ให้ปลอดภัยในการดูแลตัวเอง

ถ้าท่าน ป่วยเป็นโควิดควรกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างไร ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มแรงขึ้นทุกวันแถมซ้ำร้ายยังทำให้มีเตียงไม่เพียงต่อจำนวนของผู้ป่วยจนส่งผลทำให้ผู้ป่วยบางท่านจะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อรอให้เตียงของทางโรงพยาบาลว่าง แต่การที่กักตัวอยู่ที่บ้านก็อาจจะทำให้คนที่อยู่ที่บ้านอาจจะติดโรคโควิด 19 ไปด้วย ดังนั้นเราจึงนำวิธีการในการดูแลตัวเองในข่วงการกักตัวของคนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การดูแลตัวเองถ้า ป่วยเป็นโควิดควรกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างไร 1.ควรอยู่แต่ที่บ้านเท่านั้น ผู้ป่วยเป็นโรคโควิดห้ามออกจากบ้านไปไหนมาไหนเด็ดขาดเพราะถ้าออกไปไหนในช่วงที่กักตัวก็อาจจะทำให้เชื้อแพร่กระจาบไปสู่ผู้อื่นได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการอยู่ที่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุด 2.สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ  ควรสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และต้องล้างมือบ่อย ๆ ...