Day: August 30, 2022

การเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา กับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรการเล่นกีฬา กับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Namwarn 0 Comments 8:36 am

                การเล่นกีฬา ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะหันมาให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬากันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการให้มีร่างกายที่แข็งแรง ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการให้มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ มาสร้างความรำคาญใจ ดังนั้น กีฬาทุกอย่างทุกประเภท ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราแทบจะทุกส่วน ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเลือกเล่นกีฬา การดูแลความงาม เพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้เหมือนกัน แต่การที่จะเลือกเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกายนั้น เราจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และสภาพร่างกายด้วย ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน กับประเภทกีฬาที่เราอยากจะเล่น ...