Day: October 19, 2021

ภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว

ภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว ภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อสุขภาพที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว ภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อสุขภาพที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือน

Namwarn 0 Comments 10:30 am

ภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว หลายๆครั้ง มักจะเข้าฤดูหนาวใครหลายๆคนก็มักจะดีใจว่าจะได้สัมผัสอากาศจะเย็นลง เพราะว่า ในประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปีจะสามารถสัมผัสความหนาวได้เพียงแค่ฤดูหนาวซึ่งในบางปีก็สามารถสัมผัสความหนาวได้เพียงในระยะเวลา 1-2 เดือนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในฤดูหนาวมีภัยที่แฝงตัวเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัวเราจึงขอให้ท่านเตรียมตัวเพื่อรับฤดูหนาวดังนี้ ขอแนะนำ ภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว เตรียมตัวเพื่อรับฤดูหนาวจากสภาพอากาศเย็นลง การแก้หนาวผิดวิธี วิธีการดื่มแอลกอฮอล์เพียงพอเข้าไปครั้งแรกก็ทำให้รู้สึกร้อนผ่าววูบเข้าไปทั้งตัวและที่ผิวหนังก็จะมีความร้อนผ่าวขึ้นมาและในขณะต่อมาร่างกายก็จะมีการขับความร้อนดังกล่าวออกไปจึงทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงาน ในการเก็บความร้อนในร่างกายทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิเย็นลงก็อาจจะทำให้ร่างกายนั้นอันตรายมากมายจากภาวะตัวเย็นได้ ภาวะตัวเย็นนั่นก็คืออุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากอยู่ในที่เย็นเกินไปหรือร่างกายสูญเสียความร้อนในร่างกายจากพลังงานความร้อนในร่างกายอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดภาวะตัวเย็นซึ่งเหตุการณ์ภาวะตัวเย็นเกินไปมักจะเกิดขึ้นได้ในบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นนักท่องเที่ยวก็สามารถเกิดภาวะตัวเย็นได้หากอุณหภูมิลดลงเร็วจนเกินไปซึ่งอุณหภูมิบนดอยสูงทางภาคเหนืออุณหภูมิ ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส การดูแลความงาม ...