Day: October 14, 2021

โรคที่มีการระบาดในฤดูหนาว

โรคที่มีการระบาดในฤดูหนาว ได้ง่ายในช่วงมีอุณหภูมิต่ำลงในประเทศไทยโรคที่มีการระบาดในฤดูหนาว ได้ง่ายในช่วงมีอุณหภูมิต่ำลงในประเทศไทย

Namwarn 0 Comments 9:59 am

โรคที่มีการระบาดในฤดูหนาว ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิที่ต่ำลงแม้ว่าในประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำลงดพียงเล็กน้อยแต่ก็จะทำให้ร่างกายต้องปรับสภาพในการรับมือกับอากาศฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำลงและอากาศที่แห้ง ซึ่งสภาพอากาศของฤดูหนาวก็ยังก่อ ให้เกิดโรคต่างๆดังนี้ถ้าดูแลรักษาสุขภาพไม่ดีพอดังนั้นก็ควรทำให้ร่างกายให้แข็งแรงแอยู่เสมอเมื่อเข้าอยู่ในฤดูหนาวก็จะทำให้ ร่างกายมีภูมิต้านทาน ต่อสภาพอากาศหรือสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่มักจะระบาดในฤดูหนาวได้ดังนี้ 5 โรคที่มีการระบาดในฤดูหนาว ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้หากไม่ดูแลสุขภาพตัเอง โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  มักจะมีไข้ไอจามมีน้ำมูกไหลเจ็บคอ ถ้าอาการรุนแรงก็จะมี อาการปวดศีรษะมากปวดเนื้อปวดตัวคลื่นไส้อาเจียน อีกทั้งยังทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบและติดเชื้อในปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เช่นเสือไรโนไวรัสซึ่งในปัจจุบันไข้หวัดใหญ่ถึง4สายพันธุ์ 5hk รักษาไม่ทันก็จะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นถ้าพบว่ามีอาการเป็นไข้ปวดหัว ...