Day: June 25, 2021

นอนไม่เพียงพอ

นอนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ มีผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดจริงหรือไม่นอนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ มีผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดจริงหรือไม่

ปัจจุบันนี้การนอนไม่หลับหรือ นอนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ มากกว่า ที่ใครต่อใครหลายคนคิดว่าใครหลายคนคิดก็อาจจะคิดว่าทำให้รู้สึกไม่สดชื่นและมีกำลังในตอนเช้าเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการนอนไม่หลับนี้ยังส่งผลถึงความเจริญและระยะยาวและส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจโดยรวมอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดของโรคจิต บางประเภท แก้ไขปัญหาการ นอนไม่เพียงพอ ทำอย่างไรให้เรานอนหลับได้ทั้งคืน ทำไมร่างกายมนุษย์ถึงจำเป็นจะต้องพักผ่อนและนอนหลับในเวลาค่ำคืน เพราะว่ากลไกของการนอนหลับในมนุษย์แต่ละคนซึ่งผู้ใหญ่มีความจำเป็นจะต้องนอนในยามค่ำคืนถึงเวลา 6-8 ชั่วโมงส่วนในเด็ดควรจะนอนถึงประมาณ 8-10 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะว่าการนอนพักผ่อนในเวลากลางคืนนั้นส่งผลให้ร่างกายมีการซ่อมแซมรวมถึงซ่อมแซมสมองเพื่อให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและรักษาสมดุลของฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายได้อีกด้วยซึ่งฮอร์โมนต่างๆนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมระบบต่างๆในร่างกายถ้าหากท่านอดนอนบ่อยๆ ก็จะส่งผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายรู้สึกไม่กระปี้กระเปร่า และส่งผลโดยตรงต่อสมองและระบบความจำซึ่งปรากฏในระยะยาวอาจจะส่งผลเสียต่อหน่วยความจำในสมองได้อาจจะทำให้ท่านหลงลืมอะไรบางทีและเป็น ของ หลายๆโรคเช่นโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม ...