Day: January 11, 2021

ทำไมต้องซื้อประกันชีวิต

3 เหตุผล ทำไมต้องซื้อประกันชีวิต บอกเลยว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมาก ๆ3 เหตุผล ทำไมต้องซื้อประกันชีวิต บอกเลยว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมาก ๆ

               ทำไมต้องซื้อประกันชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันการทำประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ยิ่งในหมู่ของมนุษย์เงินเดือนด้วยแล้ว การทำกรมธรรม์ชีวิติหลายคนมักจะมองว่าเป็นการสิ้นเปลื้องเงินโดยไร้ประโยชน์ ทว่าหากลองมองในมุมกลับกัน มนุษย์เงินเดือนต้องทำงานอย่างน้อยเดือนละ 28 วันจะมีวันหยุดก็แบ่ง 8 วันต่อเดือนเท่านั้น สำคัญที่สุด! อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้เมื่อไหร่…? ส่งผลให้หลายคนตั้งตัวในการรับมือปัญหาดังกล่าวได้ไม่ดีพอ หลายคนเจ็บป่วยเงินไม่พอรักษาหยุดงานขาดรายได้ครอบครัวได้รับผลกระทบ ดังนั้นในบทความนี้ได้รวบรวม 3 เหตุผลทำไมต้องซื้อประกันชีวิต ...