ความสวยความงาม การดูแลความงาม ดูแลผิวกาย ให้ขาวเนียน อัพเดทใหม่ทุกวัน การดูแลสุขภาพ,ข้อมูลสุขภาพทั่วไป ทำความรู้จัก โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพให้แย่ลง

ทำความรู้จัก โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพให้แย่ลง


โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตสูงที่สุดโรคหนึ่งในปัจจุบัน โดยที่จากเดิมเราเชื่อกันว่าโรคนี้จะมีแต่ผู้สูงอายุที่มักจะเป็นกัน แต่ปัจจุบันผลสำรวจก็ออกมาว่าแม้แต่ผู้ที่อายุ 20 กว่าปีก็เริ่มมีอาการของโรคนี้ให้เห็นกันบ้างแล้ว และหากเริ่มมีอาการและไม่รีบทำการรักษาก็อาจส่งผลต่อสุขภาพให้อาการแย่ลงและรักษาได้ยากขึ้นในอนาคต

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง ที่ปัจจุบันผลสำรวจก็ออกมาว่าแม้แต่ผู้ที่อายุ 20 กว่าปีก็เริ่มมีอาการของโรคนี้ให้เห็นกันบ้างแล้ว

ความน่ากลัวของความดันโลหิตสูงนี้ไม่เพียงแค่ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่ยังเป็นอาการของโรคที่มักไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเมื่อเป็นมากแล้ว ทำให้ผู้ป่วยมักละเลยการดูแลตัวเองจนมีอาการมากแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เราป้องกันสุขภาพและตัวเองจากการเป็นโรคนี้ เราลองมาทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูงให้มากขึ้นอีกนิดกันดีกว่า

ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุที่ทั้งระบุได้และระบุไม่ได้ ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงที่ระบุสาเหตุได้เช่น มีเนื้องอกในกะโหลกทำให้ความดันโลหิตสูง หรือ การเป็นโรคไตทำให้ความดันโลหิตสูง เหล่านี้สามารถรักษาอาการความดันโลหิตสูงได้ด้วยการรักษาที่ต้นเหตุ และสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถระบุสาเหตุนั้นอาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรม เช่น ความเครียด การรับประทานอาหารเค็ม/มัน การไม่ออกกำลังกาย สาเหตุจากพันธุกรรม ซึ่งแบบนี้จะต้องรักษาแบบประคองอาการแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

อาการของโรคความดันโลหิตสูง มักไม่แสดงอาการเป็นส่วนใหญ่ หรือหากแสดงอาการก็แสดงว่าเป็นมากแล้ว เช่น วิงเวียน หน้ามืด เหนื่อยง่าย ปวดหัวบ่อย และบางรายที่เป็นมากอาจมีอาการของอัมพาต ไตเสื่อม หรือหัวใจวาย ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีจึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ และหากมีระดับความดันโลหิตสูงควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไร

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงต้องรักษาที่ต้นเหตุ เช่น หากมีเนื้องอกในกะโหลกจำเป็นต้องผ่าออก หรือเป็นโรคไตก็จำเป็นต้องรักษาโรคไต แต่หากไม่สามารถระบุสาเหตุได้จำเป็นต้องรักษาแบบพยุงอาการ โดยการกรับประทานยาควบคุมความดันอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่มีอาการหรือความดันลดแล้ว ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอย่างการรับประทานผักผลไม้ให้มาก งดอาหารเค็ม/รสจัด และหมั่นออกกำลังกาย 

เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูแลสุขภาพให้อยู่รอดปลอดภัยได้แม้จะมีอาการของโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ป่วยจะเริ่มมีความดันกลับไปเป็นปกติหรือไม่มีอาการแล้ว ก็ยังต้องดูแลสุขภาพ หมั่นพบแพทย์ และรับประทานยาสม่ำเสมอเพื่อควบคุมอาการเช่นกัน

ตามข่าวสารมากมายได้ที่ การดูแลความงาม ไม่ให้พลาดข่าวสารอีกมากมายของเรา และ กลิ่นปัสสาวะ ก็สามารถบ่งบอกถึงโรคที่เป็นอยู่ได้ กับสัญญาณเตือนให้คุณได้รู้ตัว