Kcal และ Calories กับความแตกต่างของฉลากเครื่องดื่ม ที่บอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ

Kcal และ Calories

                Kcal และ Calories ที่หากใครกำลังเริ่มดูแลสุขภาพ แต่ก็รู้สึกมึนงงกับฉลากสินค้าซึ่งมักจะระบุไว้ว่า Kcal และ Caloriesซึ่งอันที่จริงหน่วยวัดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบรรจุภัณฑ์หลากหลายทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ นม อาหารสำเร็จรูป ขนม ทั้งแบบเพื่อสุขภาพ และแบบทั่วไป อย่างไรก็ดีเรามีสิ่งที่ควรรู้คร่าว ๆ เกี่ยวกับหน่วยวัดเหล่านี้

Kcal และ Calories

Kcal และ Calories ปริมาณพลังงานในอาหารและเครื่องดื่ม หรือปริมาณพลังงานที่คุณเผาผลาญในการออกกำลังกาย

แคลอรีเป็นหน่วยวัดพลังงาน หมายถึง ปริมาณพลังงานในอาหารและเครื่องดื่ม หรือปริมาณพลังงานที่คุณเผาผลาญในการออกกำลังกาย โดยพลังงานอาจวัดเป็นกิโลแคลอรี (kcal) และกิโลจูล (kJ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมในประเทศของเรา อันที่จริงสิ่งนี้อาจสร้างความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังนับแคลอรี หรือเปรียบเทียบปริมาณแคลอรีอยู่

Kcal และ Calories ที่แตกต่างกัน

เมื่อพูดถึงแคลอรี (Calories) เรามักใช้กับปริมาณ “เล็ก” หรือ “มาก”

  • หาก “c” ในแคลอรีเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แสดงว่ามีแคลอรีมาก และถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กแสดงว่ามีแคลอรีน้อย

แคลอรีขนาดใหญ่ 1 แคลอรีเท่ากับ 1,000 แคลอรีขนาดเล็ก โดย 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม

  • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างแคลอรีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงใช้กิโลแคลอรีซึ่งเป็นคำนำหน้า kcal นั่นเอง
  • แต่คุณไม่จำเป็นต้องแปลงเอง เพราะ 1 กิโลแคลอรีเท่ากับ 1 แคลอรีในโภชนาการ ดังนั้น 1 Kcal = 1 Calories

ข้อกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องแสดงฉลากข้อมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ของตน โดยจะแสดงข้อมูลจำนวนพลังงานที่มีต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือน้ำหนัก โดยฉลากข้อมูลโภชนาการจะทำหน้าที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารและเครื่องดื่มนั้นๆ ที่รวมถึงหากมีส่วนผสมที่คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากการแพ้ หรือความชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

ข้อมูลโภชนาการอาจแสดงค่าพลังงานของอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นแคลอรี กิโลแคลอรี กิโลจูล หรือค่าผสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ เช่น

Kcal และ Calories กับความแตกต่าง

สหรัฐอเมริกา: แคลอรี

แคนาดา: แคลอรี

สหภาพยุโรป (EU) : kJ และ kcal

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: kJ หรือทั้ง kJ และ kcal

จีน: kJ

สารอาหารที่ให้พลังงานหลัก 3 ชนิด ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิด ให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี (16.7 กิโลจูล) ต่อกรัมในขณะที่ไขมันให้ 9 แคลอรีต่อกรัม (37.6 กิโลจูล)

แอลกอฮอล์ยังให้พลังงาน 7 แคลอรี (29.3 กิโลจูล) ต่อกรัม

นอกจากนี้ฉลากของอาหารที่มีเส้นใยซึ่งจัดเป็นคาร์โบไฮเดรต อาจมีแคลอรีน้อยกว่าที่คุณคำนวณได้ เนื่องจากไฟเบอร์ขึ้นอยู่กับชนิดและไม่สามารถย่อยได้ หรือย่อยได้ไม่ดีจึงทำให้แคลอรีเป็นศูนย์หรือน้อย

หวังว่าข้อมูลนี้คงจะทำให้คุณเข้าใจฉลากอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ได้มากขึ้น สำหรับในเมืองไทยเราจะเห็นหน่วยที่ค่อนข้างหลากหลาย เนื่องด้วยหากเป็นสินค้านำเข้า ก็จะมีการแปลข้อมูลเป็นภาษาไทยโดยอ้างอิงจากหน่วยของฉลากเดิมนั่นเอง

ตามข่าวสารมากมายได้ที่ การดูแลความงาม ไม่ให้พลาดข่าวสารอีกมากมายของเรา และ วิธีการรักษาสิวอักเสบ มาร์คหน้าด้วยธรรมชาติ