วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน มีอะไรบ้างและปลอดภัยหรือไม่


วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน

วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน ความดันโลหิตสูงหรือความดันสูง (Hypertension) คือ สภาวะที่ร่างกายมีความดันของเลือดตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ข้อมูลดี ๆ จากเว็บ การดูแลความงาม นำมาฝาก อาการที่พบในระยะแรก เวียนหัว คลื่นไส้ บ้านหมุน ฯลฯ ผู้ป่วยความดันสูงควรพบแพทย์เพื่อสั่งจ่ายยามาทาน แต่การทานยา หากทานมาก ๆ มีผลข้างเคียง ดังนั้นควรหา วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน ด้วย ซึ่งในบทความนี้เป็นการควบคุมอาหาร เพราะสาเหตุหลักของความดันสูงนั้นมาจากการกิน!

วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน มีอะไรบ้าง

โดยมี 5 ข้อ การควบคุม ต่อไปนี้

  1. ลดปริมาณโซเดียมให้อยู่ในปริมาณตามที่ร่างกายต้องการ สามารถใช้วิธีการงดอาหารสำเร็จรูป ลดการปรุง ทานอาหารรสชาติจางลงได้ ช่วยได้เยอะ และดีต่อไตด้วยเช่นกัน 6 วิธีลด ความดันสูง ควรทำอย่างไร ไม่ต้องพึงยา
  2. เลือกรับประทานข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรท์เบอร์รี่ เพราะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดเอาคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายออกไป ทว่าปริมาณของการทานข้าวต้องเหมาะสมด้วย
  3. ทุกมื้อต้องมีผักหลากสีสัน และแบ่งสัดส่วนให้สมดุลกับข้าว เน้นผักที่มีสารโพแทสเซียมเยอะ ๆ เป็น วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน ที่ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
  4. มีผลไม้เพิ่มวิตามินให้ร่างกายในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่เกิน 4-5 ส่วนของมื้ออาหารนั้น ๆ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคแทรกซ้อนมากขึ้นด้วย
  5. เลือกทานเนื้อสัตว์นานาชนิดที่มีไขมันต่ำ เพราะการทานไขมันสูง จะไปทำให้เส้นเลือดอุดดัน เลือดก็จะหมุนเวียนยากกว่าเดิม จนเป็นปัญหาความดันสูงกำเริบได้
ข้อควรระวัง ใช้ วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน

ข้อควรระวัง ใช้ วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน

เนื่องจากการรับประทานอาหารทุกอย่างเข้าสู่ร่างกายเหมาะสมกับบางคนและไม่เหมะสมกับบางคน ดังนั้นเมื่อทราบแล้วร่างกายต้องการอาหาร ผลไม้ แบบใด ให้เลือกรับประทานปริมาณที่เหมาะสม ร่างกายนำไปใช้งานหมด ไม่เหลือตกค้าง และเมื่อทานเข้าไปแล้ว มีอาการผิดปกติ เช่น ความดันกำเริบ ฯลฯ ให้หยุดทานและพบแพทย์ทันที รวมไปถึง วิธีลดความดันสูงแบบเร่งด่วน ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าระดับความรุนแรงของอาการตนเอง สามารถใช้วิธีข้างต้นได้หรือไม่ เพราะแต่ละคนอาการมาได้เหมือนกัน ควรระมัดระวังให้มากที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีระยะยาว